29/2/12

Η απαράδεκτη εικόνα του κοιμητηρίου

Στην τελευταία μου επίσκεψη στο Ζέλι το σαββατοκύριακο των Αποκριών, επισκέφτηκα το κοιμητήριο και για μια ακόμα φορά διαπίστωσα την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ιερός αυτός χώρος. Σπασμένα μάρμαρα, οστεοφυλάκια και κάθε είδος υλικά βρίσκονται παρατημένα κατά μήκος της περίφραξης συνθέτοντας μια εικόνα απαράδεκτη. Μεγάλο θέμα επίσης η έλλειψη χώρου ταφής, αφού κάποια σημεία είναι τόσο ασφυκτικά γεμάτα που το πέρασμα γίνεται μετ' εμποδίων. 

Το πρόβλημα του χώρου αναφέρεται στο πρακτικό  της συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου ήδη από τις 16/3/2011 όπου γράφεται ότι οφείλεται κυρίως στη μη εκταφή  των ενταφιαζομένων πέραν του χρονικού ορίου των 7 ετών, που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του κοιμητηρίου, λόγω ΅άρνησης΅ των οικείων τους!! Στο ίδιο πρακτικό αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου 500 Ευρώ ανά έτος σε όσους παραβιάζουν το χρονικό όριο ταφής (Αριθμός απόφασης 3/2011). Όμως ακόμα και με αυτό το μέτρο το θέμα δε φαίνεται να έχει λυθεί. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω, ότι στα κοιμητήρια των πόλεων δε δίνεται ούτε μια μέρα παράταση πέραν του χρονικού ορίου, που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 3 και όχι 7 χρόνια.  Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον παράλογη η άρνηση ορισμένων, όταν ξέρουν καλά, ότι προκαλούν, από πείσμα και μόνο, ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα.

Σε άλλο πρακτικό της 10/10/2011 με την υπ' αριθμ. 6/2011 Απόφαση εγκρίθηκαν οι παρακάτω εργασίες προκειμένου να γίνει το κοιμητήριο πιο λειτουργικό :

  1. Κατασκευή διαδρόμων καινούργιων τάφων και εκσκαφή βράχων.
  2. Κατασκευή διαδρόμου πλάτους 3 (τριών) μέτρων και μήκους περίπου 40 (σαράντα) μέτρων.
  3. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην είσοδο του κοιμητηρίου μήκους 6 (έξι) μέτρων και ύψους 1 (ένα) μέτρου περίπου.
  4. Κατασκευή τοίχου μήκους 10 (δέκα) μέτρων και ύψους 2 (δύο) μέτρων περίπου σε υπάρχον υπόστεγο.
  5. Επίχρισμα εσωτερικού και εξωτερικού τοίχου στο χώρο του οστεοφυλακίου.
Πέρα όλων των παραπάνω εργασιών, θα έπρεπε να είχε προταθεί και η δημιουργία  οστεοφυλακίων κατά μήκος του περιβόλου, για να λυθεί το πρόβλημα της "αταξίας" που επικρατεί και να καμφθούν οι όποιες αντιρρήσεις σχετικά με τις εκταφές, αφού τώρα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την τοποθέτηση των οστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου