23/5/12

Προφήτης Ηλίας - Γενικά Αρχεία του Κράτους (έγγραφο 3)

Μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της  25 Σεπτεμβρίου 1833  ζητήθηκε από τον Ιερομόναχο Αθανάσιο να παραδώσει πλήρη λίστα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μοναστηριού στον Έπαρχο Λοκρίδος και στις 11 Νοεμβρίου 1833 ο Νομάρχης Φωκίδος και Λοκρίδος Ιωάννης Αμβροσιάδης   με έγγραφό του προωθεί στη Γενική Γραμματεία των Εκκλησιαστικών τα σχετικά έγγραφα. 
Η διάλυση της Μονής είχε ήδη δρομολογηθεί....


"Προς την επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως Βασιλικήν Γραμματείαν

Ο Νομάρχης Φωκίδος και Λοκρίδος

Απάντησις εις την υπ' αριθμ. 127 διαταγήν της Βασιλικής Γραμματείας

Εν Αμφίσση 9η Νοεμβρίου 1833

Περί της εν Αταλάντη Μονής του Κάρκαρη και του εν αυτή επιστατούντος μέχρι τούδε Ιερομονάχου Αθανάσιου

Ενεργηθέντων των εις την υπ' αριθ 1279/924 πρόσκλησιν της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας και διαλαμβανομένων, περί του αυθαιρέτως ηγουμενεύοντος Ιερομονάχου Αθανάσιου εις την εν Αταλάντη Μονή του προφήτου Ηλίου, επισυνάπτονται δια της παρούσης , τα οποία ο Έπαρχος Λοκρίδος διηύθυνε προς την Νομαρχίαν αντίγραφα των καταλόγων της κινητής και ακινήτου περιουσίας του Μοναστηρίου όσην παρέλαβε και όσην ήδη παρέδωκε ο ειρημένος Ηγούμενος, του ισολογισμού των εσόδων και εξόδων της διαχείρησεώς του και του περί τούτου γενομένου παρά του Επάρχου, του Βασιλικού Εφόρου και του Δημογέροντος Αταλάντης πρωτοκόλλου. Και ταύτα προς πληροφορίας της Βασιλικής Ταύτης Γραμματείας.

Εν απουσία του Νομάρχη
Ο ευπειθέστατος Διευθυντής

(δυσανάγνωστη υπογραφή)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου