1/6/12

Το Ζέλι στην "Ημερήσια Διάταξη"Μέσω του site του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, παρακολουθώ τα δρώμενα μήπως και δω ποτέ κάτι που να αφορά το χωριό μας. Εξεπλάγην σήμερα  διαβάζοντας την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της  23/5/2012 γιατί επιτέλους  βρήκα ότι το Ζέλι τελικά απασχόλησε το ΔΣ όχι με ένα αλλά με 6 θέματα. Από τις 27/7/2011 που υπάρχει ηλεκτρονική ενημέρωση για τα θέματα που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβουλίο, δεν είχε τεθεί ούτε ένα, που να έχει να κάνει με το χωριό μας. 
Πιστεύω, ότι όλοι οι Δήμοι της χώρας θα ήθελαν  να έχουν ένα τέτοιο "υπόδειγμα" Δημοτικού Διαμερίσματος , που ως φαίνεται, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να απασχολεί την Ημερήσια Διάταξη ..
Κι επειδή η πρόσκληση αποτελεί "ιστορικό στοιχείο" λόγω της σπανιότητάς της σας την παραθέτω αυτούσια..


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κάτω Τιθορέα         11/05/2012
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ                   Αρ. Πρωτοκόλλου: 5255
                                                                                                                     
Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Έδρες τους

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 23η του μήνα Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Περί εγκρίσεως πρακτικών.
2) Περί αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Εισηγητής Δήμαρχος
3) Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο ¨ Βελτίωση εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Περιβαλλοντιής Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης Αμφίκλειας¨ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής όρων ένταξης. Εισηγητής Δήμαρχος
4) Περί τροποποίησης και ψήφισης ΟΕΥ Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτεια;. Εισηγητής Γιαλούρη Μαργαρίτα
5) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ/Δ ΖΕΛΙΟΥ¨ .ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ/Δ ΖΕΛΙΟΥ¨. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
7) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ/Δ  ΖΕΛΙΟΥ¨. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
8) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ¨ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
9) Περί προσωρινής και οριστικής παρασλαβής του έργου ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΤΟΥ Δ/Δ ΕΛΑΤΕΙΑΣ¨ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
10) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΦΑΚΑΣ¨ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
11) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ/Δ ΣΦΑΚΑΣ¨ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
12) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ Δ/ ΖΕΛΙΟΥ¨ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
13) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ/Δ ΖΕΛΙΟΥ " ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
14) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ" ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
15) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ/Δ ΖΕΛΙΟΥ" ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
16) Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ¨ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
17) Περί ανάπλασης πεζοδρόμου Ηρώων του Τ. Σ.  Δημοτικής Κοινότητας Ελάτειας. Εισηγητής Ζιάκος Ανδρέας
18) Περί παραλλαγής δικτύου ΔΕΗ Χ. Τ.  λόγω διάνοιξης δρόμου Ν. Α. της Δ. Κ. Ελάτειας.Εισηγητής Ζιάκος Ανδρέας
19) Περί παραχώρησης χώρων του παλαιού Αγροτικού Ιατρείου  Δ. Κ. Ελάτειας σε συλλόγους. Εισηγητής Ζιάκος Ανδρέας
20) Περί συμμετοχής του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ¨Α.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ¨ με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου ¨Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Τοπικής Αγοράς Εργασίας¨ Εισηγητής Καρούμπης Ευστάθιος
21) Περί προγραμματικής σύμβασης ΟΑΣΕ-Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας. Εισηγητής Καρούμπης Ευστάθιος
22) Περί σύμβασης με την ανακύκλωση συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία. Εισηγητής Θάνου Ευσταθία
23) Περί υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 19.1 του Ε. Π. ¨ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΗΠΕΙΡΟΥ¨ 2007-2013. Εισηγητής Καρούμπης Ευστάθιος
24) Περί υποβολής φσακέλου στην από 27-3-2012 πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ ¨ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ¨ στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.Εισηγητής Ζιάκος Ανδρέας
25) Περί έγκρισης απολογισμού σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης οικ. έτους 2011 Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας. Εισηγητής Ανδρέας Ζιάκος
26) Περί οργάνωσης αρδευτικής περιόδου. Εισηγητής Πολύμερος Γεώργιος
27) Περί δικαιώματος βοσκής. Εισηγητής Ζιάκος Ανδρέας
28) Περί αναπροσαρμογής τελών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων. Εισηγητής Καλιακούδας Κων/νος
29) Περί εγκρίσεως πίστωσης για την εορτή ¨ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ¨ . Εισηγητής Πολύμερος Γεώργιος
30) Περί αιτήματος Τ. Σ. της Τοπικής Κοινότητας Τιθορέας. Εισηγητής Πολύμερος Γεώργιος
31) Περί αιτήματος Ε. Σ. ΚΥΠΡΟΥ ¨ΖΗΔΡΟΣ¨ . Εισηγητής Πολύμερος Γεώργιος
32) Περί αιτήματος Καρανίκα Βασίλειου. Εισηγητής Πολύμερος Γεώργιος                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


                                                                                                                  Σκουρολιάκος Γρηγόριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου